مطلب دیجیتال

یکشنبه 29 دی 1398

 
بازرس کیست؟
بازرس نماینده قانونی صاحبان سرمایه شرکت است که توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور نظارت بر عملکرد مدیران تعیین می شود.هر شرکت سهامی می تواند یک یا چند بازرس داشته باشد که تعداد آن را اساسنامه تعیین می کند.بازرس باید شخص حقیقی باشد.


بازرس موظف است با توجه به اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی بطور مستمر بر اعمال و تصمیمات مدیران نظارت و نقطه نظرات خویش را در قالب گزارش مکتوب سالیانه تهیه و به مجمع عمومی ارائه نماید.بر این اساس بازرس اختیار دسترسی به تمامی اسناد،مدارک،دفاتر و رسیدگی به حساب های شرکت را دارد.وی همچنین وظیفه دارد از صحت و سقم گزارش و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی قرار می دهد اطمینان حاصل نماید و در صورت بروز هرگونه مغایرت،اطلاعات صحیح را کسب و به مجمع گزارش کند.
انتخاب و عزل بازرسان
انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسسین و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود.انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید.
به موجب ماده ی 146 اصلاحیه ی قانون تجارت،مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.در خصوص انتخاب بازرس علی البدل، بازرس علی البدل معمولاَ با امضای صورت جلسه ی مجمع ،قبولی خود را اعلام ولی به دلیل حضور پررنگ بازرس اصلی ،نقش و حضور وی در شرکت ها و مجامع کم رنگ است.
مجمع عمومی عادی در هر زمانی می تواند بازرس یا بازرسان و حتی اولین آن ها را که به شرح فوق انتخاب شده اند،عزل کند؛به شرط آنکه جانشین آن ها را انتخاب نماید.
انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی عام باید از فهرست بازرسان مجاز که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود صورت پذیرد.بازرسان مجاز توسط کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اقتصاد(بعنوان رئیس) و نمایندگان وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دو نفر از طرف اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تعیین می شوند.
بنا به تجویز ماده ی 106 قانون تجارت،انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان باید طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.
در این ماده آمده است که:
در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
1-انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان
2-کاهش یا افزایش سرمایه
3-تغییرات اساسنامه
4-تصویب ترازنامه
5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1-حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2-حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3-داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4-عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1-اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2-مدیران و مدیر عامل شرکت
3-اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4-هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
وظایف بازرسان:                        
1-نظارت کلی به عملیات مدیران شرکت در ظرف سال
2-رسیدگی به ترازنامه شرکت
3-دعوت مجامع عمومی در موارد فوری
بازرسان حساب را که اغلب بازرس قانونی نیز می نامند،نباید با حسابداران قسم خورده اشتنباه نمود.زیرا ممکن است شرکت ها برای رسیدگی به حساب های خود به موسسات حسابداری قسم خورده مراجعه نمایند و از آن ها تقاضا نمایند در پایان سال حساب های آن ها را مورد رسیدگی قرار دهند.این حسابرسی برای جلب اطمینان مردم بوده و البته مورد قبول مراجع مالیاتی است.حسابداران قسم خورده از طرف هیات مدیره شرکت تعیین می شوند و هیات مدیره حق دارد در هر موقع آن ها را عوض کند.
مسئولیت بازرسان:
بازرسان با توجه به وظایف و اختیارات مربوطه،مسئولیت قانونی نیز دارند.بر این اساس چنانچه انجام وظایف خود را بخوبی انجام ندهند مسئولیت مدنی ناشی از قصور خدمت متوجه آن ها خواهد بود.
_بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.(ماده 154 قانون تجارت)
قابل توجه است،چنانچه تخلف در انجام وظایف بازرس عمدی و یا در اثر تبانی با مدیر یا مدیران خاطی صورت پذیرد علاوه بر مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری نیز متوجه وی خواهد بود.
_تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.(ماده 155)
_بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 29 دی 1398

   

   
  تعریف شرکت با مسوولیت محدود:

  این مقالات را بخوانید:

  - ثبت شرکت در چین

  - مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی

  - چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟

  قانون تجارت،شرکت با مسوولیت محدود  را چنین تعریف می کند:
  "شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسوول قروض و تعهدات شرکت است.بدین ترتیب برای تشکیل شرکت با مسوولیت محدود،وجود حداقل دو نفر ضروری است.شرکت باید برای انجام امور تجارتی تشکیل گردد.منظور از امور تجارتی،همان معاملات تجارتی است که در ماده 2 قانون تجارت بیان شده است.بنابراین شرکت با مسوولیت محدود نمی تواند برای انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول مثل خرید و فروش آپارتمان تشکیل شود.زیرا"معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شوند".
  اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود:
  شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه،باید دارای اساسنامه نیز باشد.در مورد اساسنامه نیز مانند شرکت نامه،بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.ولی لزوم وجود آن از مواد مختلف از جمله ماده 105 قانون تجارت،مستفاد می گردد.اساسنامه حاوی مقررات و طریقه عمل و سرمایه و موضوع و مدت شرکت بوده و مبین مقررات راجع به مجامع عمومی و اختیارات و وظایف مدیران،اکثریت لازم برای تصمیم گیری شرکاء و میزان حق رای و بهره وری آن ها از سود شرکت و غیره می باشد و در واقع قراردادی است که چگونگی اداره شرکت در آن مشخص شده و روابط بین شرکاء و مدیران و شرکاء تابع آن می باشد.
  می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه اولیه شرکت به وسیله پرداخت مبالغی به اقساط بعدی از طرف شرکاء با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه برداشت از سرمایه تقلیل یابد.در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
  حاکمیت اساسنامه
  در شرکت با مسئولیت محدود؛قانون به حاکمیت اساسنامه ی شرکت،تمایل بیشتری نشان داده و اراده شرکا را در تعیین مقررات مربوط به برخی از امور شرکت،به شرح ذیل مختار و حاکم کرده است:
  1-هرگونه محدودیت راجع به اختیارات مدیران شرکت،اگر در اساسنامه صراحتاَ بیان شود،در مقابل اشخاص ثالث نیز ملاک و معتبر است.
  2-اساسنامه می تواند اکثریتی را که قانون برای تصمیم گیری شرکا راجع به امور شرکت معین کرده است،ملاک قرار نداده و ترتیب دیگری را برای تصمیم گیری شرکا مقرر دارد.
  3-به موجب قانون،هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه خود دارای حق رای می باشد.ولی اساسنامه می تواند ترتیب دیگری را در این خصوص پیش بینی کند.
  4-طبق قانون،تقسیم سود بین شرکا به نسبت سهم الشرکه آن ها صورت می گیرد.لیکن اساسنامه می تواند در مورد تقسیم سود،دارای مقررات خاصی باشد.
  5-قانون،برای تغییر برخی مطالب اساسنامه اکثریتی را تعیین کرده ولی متذکر شده است که اساسنامه می تواند در این خصوص اکثریت دیگری تعیین نماید.
  6-قانون،فوت شریک را موجب انحلال شرکت قرار نمی دهد،ولی مقرر می دارد که اساسنامه می تواند فوت هر یک از شرکاء را،از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.
  اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود:
  ماده 1:نام و نوع شرکت:شرکت..................با مسئولیت محدود
  ماده 2:موضوع شرکت...................
  ماده 3:مرکز اصلی شرکت..............
  ماده 4:سرمایه شرکت...................
  ماده 5:مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
  ماده 6:تابعیت شرکت:تابعیت شرکت ایرانی است.
  ماده 7:هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.
  تبصره:انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
  ماده 8:مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می گردد،ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل گردد.
  ماده 9:دعوت برای تشکیل مجامع عمومی،توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.
  تبصره:فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع،حداقل ده روز و حداکثر جهل روز است.
  ماده 10:در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت ندارد.
  ماده 11:وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده بشرح ذیل است:
  الف)تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
  ب)انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
  ج)استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
  د)تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  ماده 12:وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
  الف)تغییر اساسنامه یا الصاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
  ب)تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
  ج)افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
  د)اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
  ماده 13:تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا است.
  ماده 14:هیات مدیره شرکت مرکب از.......................نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
  ماده 15:هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین کند.
  ماده 16:آقای/خانم................نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام کند علی الخصوص در موارد مشروحه ذیل:
  امور اداری از هر قبیل –انجام کلیه تشریفات قانونی-حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها،اجرای تصمیمات مجامع عمومی،انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران و...(بر حسب مورد اعضا می توانند سایر وظایف و اختیارات خود را به نماینده تفویض کند لذا اختیارات فوق جنبه محدودیت ندارد و هیات مدیره جهت پیشرفت امورات شرکت می توانند اتخاذ تصمیم کنند).
  ماده 17:جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
  ماده 18:دارندگان حق امضا در اوراق و اسناد بهادار اعم از چک-سفته-برات و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادها توسط هیات مدیره تعیین می شود.
  ماده 19:هر یک از اعضای هیات مدیره می توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء که خود صلاح می دانند تفویض کنند.
  تبصره:تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا است.
  ماده 20:سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.
  ماده 21-تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی-هزینه های اداری،حقوق کارکنان و مدیران،استهلاکات،مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه که بین کلیه شرکاء تقسیم می شود.
  ماده 22:فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وراث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.
  ماده 23:انحلال شرکت:شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل می شود.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 22 دی 1398


  در دنیای اقتصاد امروز، لازمه صنعت پویا و موفق برای هر کسب و کار ، داشتن یک علامت تجاری و برند می باشد. علامت تجاری علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالا و محصولات به کار می رود. علامت به معنای نشان است و نشان چیزی است که سبب شناختن کسی یا چیزی می شود. با علامت تجاری محصولات نشان گذاری می شوند تا موجبات شناسایی آن ها فراهم گردد.
  شما با ثبت علامت تجاری می توانید مالک آن علامت شوید. یعنی هیچ شخص یا شرکت دیگری حق ندارد که بدون اجازه از علامت شما استفاده کند. با ما همراه باشید تا با نحوه ثبت علامت تجاری آشنا شوید.

  پیش از آن ، پیشنهاد می شود مقالات ذیل را از دست ندهید :
  - لیست طبقه بندی علائم تجاری
  - مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری
  - هزینه ثبت برند
  - ثبت برند در موسسه حقوقی  

  • چگونه برند ثبت کنیم ؟
  قدم اول : انتخاب نام برند
  اگر برایتان این سوال پیش آمده است که اکنون چگونه می توان در ایران کار ثبت برند انجام داد باید بدانید در قدم اول، باید نام مناسب انتخاب کنید. انتخاب نام زیبا و بامعنایی که اولاَ با نوع کالا یا خدماتی که برند مورد نظر برای آن به ثبت می رسد دارای همخوانی باشد و دوماَ به صورت بالقوه توانایی بزرگ شدن و مشهور شدن را داشته باشد.
  برای این کار برای شما توصیه هایی داریم .
  1- نام برند باید مزایای کالا یا خدمات را توصیف کند و مناسب با فعالیت شرکت باشد.
  2- نام برند باید بتواند توجه مصرف کننده را به خود جلب کند و بر روی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند. در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به آسانی آن را تلفظ کرد . اگر برند شما اینگونه باشد به راحتی می توان آن را تبلیغ نمود.
  3- دقت داشته باشید نامی که برای فعالیت خود انتخاب می کنید نباید تکراری بوده و قبلاَ به ثبت رسیده باشد و یا از برندهای ثبت شده الگو برداری شده باشد و با آن ها تشابه اسمی داشته باشد. علائمی که عین یا مشابه علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده است، قابل ثبت نیست.
  4- علائم گمراه کننده و فریب دهنده نیز قابلیت ثبت ندارند. منظور از این علائم، علائمی هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت ، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول گمراه می کند یا فریب می دهند .
  5- واژه های عام را نمی توان به ثبت رساند. برای مثال ، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری " کفش " را برای فروش کفش ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد، چون " کفش " واژه ای عام برای این محصول است .
  6- واژه های توصیف کننده را نیز نمی توان به ثبت رساند. این ها کلماتی هستند که معمولاَ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر به کار می روند. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می کند.
  قدم دوم : استعلام برند
  همان طور که گفته شد، نام انتخابی باید جدید بوده و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. برای جلوگیری از تکراری بودن برند ابتدا باید از آن استعلام بگیرید تا ازصحت نام انتخابی خود اطمینان حاصل کنید . برای این منظور می توانید از طریق روزنامه رسمی به آدرس  اقدام نمایید و یا با کارشناسان ما در  تماس حاصل فرمایید. بدین ترتیب ، از اتلاف زمان و هرینه تان جلوگیری خواهد شد. چرا که زمانی که برند شما به دلیل تکراری بودن قابلیت ثبت نداشته باشد ، درخواست از بین می رود و شخص باید مجدداَ ، درخواست جدید با نام جدید ارائه نماید.
  لازم به توضیح است، طبقات مربوط به برند مواد غذایی و همچنین بسته بندی ، انبار و حمل و نقل که شامل طبقات 29، 30 ، 31 ، 32 ، 39 و 43 می شود از جمله شلوغ ترین طبقات ثبت برند است و همین موضوع باعث دشواری ثبت برند در این طبقات می شود.
  قدم سوم : تنظیم و ارسال اظهارنامه ثبت برند
  پس از گذراندن مراحل فوق، برای ثبت کردن علامت تجاری ، باید ابتدا به پایانه اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی به آدرس  مراجعه نموده و با تکمیل فرم اظهارنامه الکترونیکی و ارسال ضمائم از طریق سامانه ، مراحل ثبت علامت را آغاز نمایید.
  اظهارنامه باید شامل نام و نام خانوادگی، محل سکونت صاحب برند و ده نسخه از لوگو یا طرح علامت مورد تقاضا باشد . همچنین باید مشخص گردد علامت مورد تقاضا برای چه کالا یا کالایی مثلاَ قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ، نان ، نان شیرینی استفاده خواهد شد.
  همچنین در صورتی که از وکیل یا نماینده قانونی استفاده می کنید ، باید مشخصات او را نیز وارد کنید. سپس مدارک ذکر شده برای ثبت اینترنتی را اسکن و بارگزاری نمایید.
  متقاضی ساکن هر کجا که باشد چه تهران چه شهرستان و چه خارج از کشور ، باید دراظهارنامه محلی را در تهران مشخص نماید تا تمام ابلاغیه ها و نامه ها به آن جا ارسال گردد. ( در حال حاضر ، تمامی این مراحل به صورت اینترنتی انجام می شود ) .
  قدم چهارم : بررسی پرونده در اداره علائم تجاری
  پس از تکمیل و ارسال اینترنتی اظهارنامه ثبت برند ، پرونده شما در نوبت بررسی کارشناسان ( 3 کارشناس ) و در نهایت رئیس اداره علائم تجاری قرار می گیرد .
  اداره ثبت علائم و طرح های صنعتی وظیفه دارد ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ تسلیم اظهارنامه نسبت به رد یا قبول آن اقدام نماید.
  این اداره در روند رسیدگی به این سه شرط عمل می کند :
  1- نام تجاری مورد تقاضا از علائم ممنوعه نباشد و بیانگر کالا باشد نه اسم عام .
  2- قبل از این به نام شخص یا شرکت دیگری ثبت نشده باشد.
  3- شبیه برندی که قبلاَ توسط شخص یا شرکتی دیگر ثبت شده است نباشد.
  چنانچه ثبت برند مورد نظر شما از نظر همگی این موارد بلامانع تشخیص داده شود ، این موضوع در سامانه به اطلاع شما خواهد رسید که پس از این باید با مراجعه حضوری به اداره مالکیت معنوی و تشکیل پرونده فیریکی برند مورد نظرتان ، اقدام به پرداخت هزینه 2 نوبت روزنامه رسمی ثبت علامت ( مرحله دوم پرداخت هزینه روزنامه رسمی 30 روز پس از انتشار روزنامه رسمی مرحله اول است ) و همچنین پرداخت هزینه حق الثبت علامت تجاری نمایید .
  لازم به ذکر است که هزینه های مربوط به ثبت برند ، با توجه به تعداد طبقه ای که برای ثبت برند خود انتخاب می نمایید و همچنین با لحاظ این موضوع که تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی و یا حقوقی را دارید ، متغیر و متفاوت خواهد بود.
  قدم پنجم : دریافت سند برند
  مرحله آخر ثبت برند مراجعه حضوری مجدد به اداره مالکیت معنوی و دریافت سند علامت مورد نظر است. برای این منظور باید با به همراه داشتن هر دو روزنامه رسمی و همچنین الباقی مدارک ، به صورت حضوری به اداره مالکیت معنوی مراجعه نمایید و با ارائه رسید ، سند برند ثبت شده خود را تحویل بگیرید.
  به خاطر داشته باشید که هر ده سال یک بار تاریخ انقضای نام تجاری شما تمام می شود و باید آن را تمدید نمایید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 22 دی 1398


   
  روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

  محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و ... از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
  از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
  از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
  نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
  - ثبت برند بین المللی
  - تقاضانامه ثبت برند بین المللی
  - نحوه ی ثبت شرکت بین المللی

  • علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان
  به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
  در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
  به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
  وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
  1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
  2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
  3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
  4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
  5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
  6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
  7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
  8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
  9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
  10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
  11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
  12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
  13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
  14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
  15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
  در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
  الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
  ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.

  • مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :
  اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

  مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
  1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
  2- کپی علامت یا نام تجاری
  3- کپی جواز یا پروانه کسب
  4- کپی کارت بازرگانی شرکت
  5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
  6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
  مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
  1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
  2- کپی علامت یا نام تجاری
  3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
  4- کپی اساسنامه شرکت
  5- کپی آگهی تاسیس شرکت
  6- کپی کارت بازرگانی شرکت
  7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
  8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
  9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
  تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.

  • مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان
  مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
  اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.
  از انتخابتان متشکریم.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 17 دی 1398


   
  یکی از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گردد تنظیم سندی به نام شرکتنامه است. شرکتنامه قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکا و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

  نکاتی که در شرکتنامه های تنظیمی بین شرکا در شرکت های تجاری باید درج شود عبارت است از :
  1- نام شرکت
  2- نوع شرکت
  3- موضوع شرکت
  4- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
  5- محل شعب شرکت
  6- اسامی موسسین یا شرکای شرکت
  7- تابعیت شرکت
  8- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن
  9- سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی
  10- میزان سهم الشرکه
  11- مدیر یا مدیران شرکت
  12- موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان
  13- بازرسان یا نظار شرکت
  14- انحلال و فسخ شرکت
  15- قید سایر شرایط قانونی مقرر بین شرکا در شرکتنامه
  در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.
  نانویس نماند که شرکتنامه مخصوص شرکت های بامسئولیت محدود ، نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
  • انتشار آگهی خلاصه شرکتنامه 
  به موجب ماده 6 و تبصره آن از نظامنامه مواد 196 و 197 و 198 قانون تجارت مصوب به شماره 7046 مورخ تیرماه 1311، در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید به توسط اداره ثبت محل، در مجله رسمی عدلیه ( روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ) به خرج خود شرکت منتشر شود.
  در نقاطی که اداره ثبت نباشد، انتشار خلاصه شرکتنامه و منضمات آن به عهده مقامی است که شرکتنامه در آن جا به ثبت رسیده است.
  منظور از خلاصه قابل انتشار شرکتنامه، در ماده 7 نظامنامه فوق الذکر، با تفکیک آن نسبت به کلیه شرکت های تجاری به طور اعم و شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به طور اخص، توجیه شده و می گوید :
  خلاصه مذکور در ماده قبل ( ماده 6 نظامنامه ) باید متضمن نکات ذیل باشد :
  الف- نسبت به شرکت های از هر قبیل :
  1- نمره و تاریخ ثبت شرکت .
  2- مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند.
  3- اسامی مدیر یا مدیران
  4- تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
  از انتخابتان متشکریم.
  جهت ثبت شرکت و تنظیم شرکتنامه با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • شنبه 7 دی 1398


   
  طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
  در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می باشد و برای آن ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود و مثل آن سهام آزادانه قابل معامله نمی باشد و رضایت سایر شرکا برای انتقال آن شرط می باشد.

  این شرکت ، این امتیاز عمده را برای شرکاء دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت ، محدود به آورده آن ها در شرکت می کند لذا در شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی خاص و برخلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.
  علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود. مدیران در این نوع شرکت ها می توانند برای مدت نامحدودی انتخاب شوند.
  تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.
  ثبت این نوع شرکت، برای تاسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام فعالیت های محدود اقتصادی بسیار مناسب است . چرا که شرکت با مسئولیت محدود با وجود حداقل دو نفر شریک به ثبت می رسد و انتخاب بازرس در آن اختیاری است و تشریفات تشکیل مجامع عمومی و هیئت مدیره و انتشار آگهی ها که در شرکت های سهامی وجود دارد در این گونه شرکت ها گسترده نیست.
  مجموع امتیازات مذکور، موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات شده است .
  با توجه به اهمیت این شرکت، در این مطلب قصد داریم تا شما را با مقررات تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود آشنا نماییم. پیش از آن، پیشنهاد می شود مطالب خواندنی زیر را از دست ندهید.

  - راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  - ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص ؟
  - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  1- نکات مهم در اسم شرکت بامسئولیت محدود
  طبق ماده 95 قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
  اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شریک تضامنی را خواهد داشت.
  2- نحوه تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکا امضا می شود و شرکتنامه نامیده می شود تشکیل می شود. شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.
  در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیرنقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه قید می شود نیز باید مشروع بوده و شرکا، قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد ، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.
  برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر شریک لازم است و شرکت پس از انجام مراحل تایید نام و تکمیل شرکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه ( در صورت وجود ) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها همراه با سایر مدارک لازم به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
  3- میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
  طبق ماده 96 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( قیمت گذاری ) و تسلیم شده باشد.
  قانون تجارت برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل مبلغی تعیین ننموده است.
  در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. ( ماده 97 قاننون تجارت )
  4- مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث
  طبق ماده 98 قانون تجارت، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
  مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است. هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
  اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق، صادر شود شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن ها است و هیئت نظارت و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن بر سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب خواهد بود. ( مواد 99 الی 101 قانون تجارت ) .
  5- سهم الشرکه و نحوه انتقال آن
  همان طور که گفتیم ، در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می باشد و برای آن ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود . طبق ماده 102 قانون تجارت ، سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره درآید . همچنین ، شرکا نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند مگر با رضایت تعدادی از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
  طبق ماده 103 قانون تجارت ، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.
  6- نحوه اداره شرکت
  طبق ماده 104 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. بنابراین مدیران شرکت الزاماَ نباید جزء شرکا باشند و می توانند خارج از شرکت انتخاب شوند و مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند برای مدت محدود مثل دو یا سه سال یا برای یک مدت نامحدود انتخاب شوند.
  7- اختیارات مدیران شرکت
  طبق ماده 105 قانون تجارت، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
  8- تصمیمات شرکت
  طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت باید به تایید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
  طبق ماده 107 قانون تجارت هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
  روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.
  9- هیئت نظار
  طبق ماده 109 قانون تجارت، هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اظمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
  هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز باید رعایت شود.
  10- تغییرات راجع به اساسنامه
  طبق ماده 110 قانون تجارت شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا. طبق ماده 111 قانون تجارت هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه مانند تغییر موضوع شرکت یا تغییر محل شرکت و غیره باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
  از انتخابتان متشکریم..

 • نظرات() 
 • شنبه 7 دی 1398


   
  کشور دانمارک ، کشوری است در شمال اروپا که از جنوب با آلمان مرز خشکی دارد و با کشورهای سوئد و نروژ مرز دریایی، و توسط پلی به نام اورسوند به سوئد متصل شده است.
  پایتخت دانمارک کپنهاگ است و این کشور، از اعضای موسس سازمان ملل و ناتو می باشد. کشور دانمارک دارای دولت رفاه است و از نظر کم بودن اختلاف درآمد مردم ، در رتبه اول جهان قرار دارد. دانمارک از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار دارد و در بررسی های سالانه ، مردم آن مکرراَ به عنوان راضی ترین مردم جهان اعلام می شوند و همچنین در سال 2016 شرکت یونیورسام با انتشار شاخص سالانه شادی، کشور دانمارک را در رتبه نخست شادترین و راضی ترین نیروی کار در دنیا قرار داد.

  شرایط بسیار مناسب سرمایه گذاری در دانمارک ، این کشور را به یک کشور امن و درجه یک برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت تبدیل نموده است. چنانچه می خواهید با شرایط کامل ثبت شرکت در دانمارک آشنا شوید ، می توانید این مقاله را مورد مطالعه قرار دهید. در این نوشتار، نحوه ثبت کردن شرکت در دانمارک ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است ، علاقه مندان ، جهت آشنایی با قوانین ثبت کردن شرکت در سایر کشورهای اروپایی ، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
  - ثبت شرکت در هلند
  - ثبت شرکت در یونان
  - ثبت شرکت در آلمان
  - ثبت شرکت در گرجستان

  • مزایای ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟
  - مالکیت 100% ( بدون نیاز به شریک محلی )
  - روند ثبت نمودن شرکت در دانمارک ، سریع ، غیررسمی و به صرفه است .
  - ثبت آنلاین شرکت های جدید بدین معنی است که شما در عرض چند ساعت آماده شروع کسب و کار خود هستید.
  - هیچ گونه شرایطی برای اخذ اقامت دائمی مدیریت شرکت ، از جمله مدیر عامل ، هیئت مدیره یا هیئت نظارت وجود ندارد.
  - هیچ گونه سند محضری نیاز نیست.
  - نرخ مالیات شرکت نسبتاَ پایین ( 25% ) است . علاوه بر این ، سرمایه گذاران خارجی می توانند از نرخ مالیات ویژه برخوردار شوند.
  - نرخ مالیات برای ثبت کردن شرکت در دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا پایین تر است.
  - شرایط زبانی بسیار انعطاف پذیر است و برخی اسناد و مدارک را می توان به زبان انگلیسی ثبت نمود.
  - از طریق انجام این کار در این کشور، می توان برای اقامت دائم در دانمارک اقدام نمود.
  - پس از کسب اقامت دائم در کشور دانمارک می توانید تقاضای پاسپورت 5 ساله بدهید.
  - امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
  - افتتاح حساب شرکتی و شخصی در بانک های این کشور
  - دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مسافرت ، تجارت و اقامت طولانی مدت
  - استفاده از مارک تجاری ( برند ) اروپایی
  - قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
  - امکان تقسیم و توزیع سود سهام به طور موقت وجود دارد.

  • مرسوم ترین انواع شرکت در دانمارک
  1- شرکت محدود عمومی
  2- شرکت محدود خصوصی
  3- شرکت محدود عمومی اروپایی
  4- گروه بندی اقتصاد اروپایی
  5- سرمایه گذاری مشترک
  6- کسب و کار انفرادی
  متداول ترین انواع شرکت در دانمارک دو نوع اول می باشد.
  مشخصات شرکت محدود عمومی : در این شرکت نیاز به سرپرست وجود دارد که حداقل یکی از آن ها باید مقیم اتحادیه اروپا باشد. مدیر استخدامی شرکت باید شهروند اتحادیه اروپا باشد. مقدار سرمایه لازم برای شرکت محدود عمومی 67 هزار یورو می باشد. حساب های شرکت به صورت سالانه بررسی می شود.
  مشخصات شرکت محدود خصوصی : در این شرکت لزومی وجود ندارد که سرپرستان و مدیر مقیم دانمارک باشند. حساب های شرکت باید به صورت سالانه توسط یک حسابرس بررسی گردد. مقدار سرمایه لازم برای تاسیس شرکت محدود خصوصی 10 هزار یورو می باشد.
  لازم به ذکر است، در کشور دانمارک دو روش ثبت وجود دارد. ثبت نام آنلاین و ثبت نام کاغذی و پیچیده .
  در روش ثبت نام آنلاین ، فرد متقاضی می تواند در مدت چند ساعت و توسط سیستم ثبت نام الکترونیکی به وسیله سازمان کسب و کار دانمارک به ثبت برسد . در این روش، نیاز به حضور اولیه فرد در کشور دانمارک نمی باشد و کلیه مراحل ثبت توسط سازمان کسب و کار دانمارک طی می شود و نهایتاَ لازم است متقاضی یک امضای دیجیتال ارائه دهد.
  در روش ثبت نام کاغذی ، کارهای مربوطه از طریق موسسات ثبت و آژانس های تجاری در کشور انجام می شود. این روش ثبت زمان گیر و پیچیده است و ممکن است 2 تا 3 هفته به طول انجامد. لازم به ذکر است، ثبت نام سنتی و کاغذی در دانمارک ، مختص شرکت های بامسئولیت محدود می باشد .

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟
  - ارائه نام شرکت توسط فرد متقاضی که اقدام به ثبت نمودن شرکت در دانمارک نموده است.
  - پر نمودن فرم ثبت شرکت در کشور دانمارک
  - تهیه اساسنامه شرکت
  - کپی پاسپورت سهامداران شرکت با اسکن از کپی پاسپورت مدیرعامل شرکت متقاضی
  - ایجاد حساب بانکی برای شرکت ثبت شده در کشور دانمارک
  - ارائه طرح توجیهی برای فعالیت اقتصادی در کشور دانمارک
  - ارائه سند مالکیت مبنی بر عملکرد مالی
  - ارائه کپی از آخرین مدرک تحصیلی
  - داشتن وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود.

  • برای شروع به ثبت شرکت در دانمارک چه باید کرد ؟
  برای ثبت کردن شرکت در دانمارک باید مراحل مختلف و گوناگونی طی شود که این مراحل به قرار ذیل است :
  - تشکیل پرونده توسط وکلایی که در کشور دانمارک هستند.
  - هماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه جهت تشکیل پرونده
  - کسب موافقت نامه از دولت دانمارک و اخذ اجازه برای فعالیت تجاری
  - تعیین وقت مصاحبه در سفارت و اخذ ویزای D برای فرد متقاضی و خانواده ایشان حضور در دانمارک جهت اخذ اقامت یکساله و انجام مراحل ثبت
  - مجوز کار به مدت یک سال در کشور دانمارک
  - ارائه گزارش یک ساله فعالیت های تجاری شرکت مذکور
  - تمدید اقامت در صورت موافقت دولت دانمارک
  - اقامت سه ساله در کشور دانمارک
  - در صورت ارائه فعالیت تجاری ثبت درخواست اقامت ثابت
  - اخذ اقامت دائم و ویزای دانمارک در کشور دانمارک همراه با خانواده
  از انتخابتان متشکریم.
   

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات